top of page
Lång exponeringstid på trafik

Nätverk

Säkert, skalbart och enkelt.

Man som analyserar datainformation

 Säkert  och stabilt nätverk

Säkra och lättillgängliga nätverk är idag ett måste för de allra flesta verksamheter – snabba överföringar samt ett starkt skydd mot externa hot och avbrott ställer höga krav på IT-miljön. Vi tar hand om allt detta, och ser till att hårdvara, drift och support möter alla era förväntningar.

Två män i ett möte

Intresserad av hur vi kan hjälpa er med ett säkert managerat Nätverk?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ert företag framåt. 

kretskort.png

Nätverk hos oss

Trådlöst nätverk

Genom denna enkla och säkra tjänst erbjuds dagens modernaste och säkraste teknologi för att koppla upp sig trådlöst till organisationens samtliga funktioner och system. Dessutom får alla gäster enkelt en koppling till internet utan att äventyra den interna säkerheten. Lösningen är skalbar från en upp till hundratals trådlösa anslutningspunkter. Prissatt efter önskad radiotäckning med ett fast pris per accesspunkt. I grundtjänsten ingår säker trådlös access baserad på certifikathantering, driftsättning, drift, support och övervakning av ingående komponenter.

Brandvägg

Rätt säkerhetsnivå på företagets nätverk är idag ett måste för att undvika attacker som i värsta fall leder till datorhaverier och produktionsbortfall. En av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är att blockera viss typ av inkommande och utgående trafik. Vi samarbetar med ledande brandväggsleverantörer för att erbjuda våra kunder en brandväggstjänst av högsta kvalitet, där vi tar det fulla ansvaret för att era brandväggar fungerar optimalt och uppfyller säkerhetskraven för er verksamhet. Tjänsten hanteras av våra säkerhetsspecialister som löpande administrerar de regelverk som skyddar ert interna nätverk, och brandväggen hanteras, övervakas och uppdateras av vår egen driftcentral. Samtliga ingående komponenter övervakas i realtid, där vi direkt kan se hur er brandväggsmiljö fungerar. Er leverans funktionsgaranteras av strikta SLA:er och tydliga servicenivåer som följs upp månadsvis.

Switch

Tillsammans med våra tjänster brandvägg och trådlöst nätverk utgör switch en självklar grund för ett stabilt, säkert och välfungerande nätverk. Nätverk är idag mycket mer än att koppla samman datorer och servrar. Era switchar, brandväggar och trådlösa nätverk måste hjälpa er att hålla varje enskild enhet i nätverket säker. Nätverket behöver ständigt övervakas för att snabbt kunna hitta och åtgärda fel. Med oss som leverantör administreras samtliga switchar vilket innebär att förändringar i nätverksmiljön, som annars riskerar att vara oförutsägbara, svåröverskådliga och riskfyllda, kan genomföras på ett tryggt och enkelt sätt. Med switch som tjänst kan ni maximera åtkomsten och minimera felen i ert nätverk. Allt till en fast månadskostnad.

Full  tillgänglighet  till fast kostnad

Vi erbjuder säkra nätverk med fullt ansvar för både komponenter och säkerhet, och vi hjälper er att bygga upp och administrera ert nätverk utifrån Zero Trust-affärsmodellen. I vårt erbjudande ingår brandvägg, wi-fi och switch som naturliga delar, men vi ser också till att sätta upp ett centralt AD som hanteras av oss, samt en Radius-server så att ni kan säkerställa era accesser.

Med nätverk från oss får ni:

Beprövad, modern teknik

Övervakning 24/7

Felande hårdvara ersätts med ny skickad senast nästa arbetsdag

Inga dolda kostnader eller investeringar i ny hårdvara

En skalbar lösning anpassad efter ert behov och storlek

bottom of page