top of page
GDPR symbol

Vår integritetspolicy

EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR), gäller från och med den 25 maj 2018.

Nedan anges hur du som kund och din användarrelation med RUN Communications överensstämmer med GDPR. Vi ber dig att noggrant läsa igenom denna policy för hur vi ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Datacenter behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

Som kund hos Run Communications, som Kontroller:

 • Du förfogar fullständigt över dina uppgifter.
   

 • Du är ansvarig för hur ditt företag använder tjänsterna och vilket data du väljer att registrera.

Run Communications, som Dataprocessor:

 • RUN Communications skall vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna.
   

 • På din begäran raderar vi ditt företagskonto, tjänster och data.
   

 • På din begäran tillhandahålla en maskinläsbar fil för export av dina data till ett annat system

Run Communications, i rollen som Datakontrollant:

 • Kommer inte att behandla eller hantera din information om att vara kund hos RUN Communications AB.
   

 • Under inga omständigheter kommer information om dig som kund eller ditt lagrat data användas för marknadsföring, profilering eller lämnas ut till tredje part.
   

 • Ditt namn och e-post samt mobilnr kan komma att spara av oss i vårt supportsystem om vi behöver komma i kontakt mer er med anledning av ert användande av våra tjänster.
   

 • Uppgifterna kan när som helst kostnadsfritt rättas eller raderas. Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. RUN Communications sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.
   

 • I vårt interna system sparar vi kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut,: under avtalstiden och därefter i upp till tio (10) år.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-postadress dpo@run.se

Skyddet för personuppgifter

RUN Communications har vidtagit flertalet lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Alla RUN Communications anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Datacenters regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

bottom of page