top of page
colors-on-a-backlit-keyboard.jpg

Planerat serviceunderhåll - 19:00 - 04:00

Planerat serviceunderhåll - 19:00 - 04:00

Planerat serviceunderhåll - 19:00 - 04:00

231019

231116

231221

Servicefönster 2023

Planeringen av servicefönster för helåret 2023 är klar. Var vänlig notera och informera berörda användare om dessa datum* och tider eftersom de kan bli störningar och kortare avbrott under dessa tider. Skulle eventuellt datum och tid för underhållsarbetet ligga på en mycket oläglig tid, kontakta snarast RUN Communications AB, se kontakt nedan.

 

* Vissa kunder kan ha separata uppgörelser avseende servicefönster.

The 2023 service maintenances are scheduled, see below. Please make a note of the following times* in your calendar and inform affected users about these dates and times because it will be disturbances and shorter interruptions during these times.

* Some customers have separate agreements and will not be effected.

RUN Communications
support@run.se

+46 8 411 49 00

bottom of page