top of page
Närbild på serverhall

Disaster Recovery

Säkra er mest värdefulla egendom genom skräddarsydd krishantering.

Två män som springer upp för en trappa

 Innan  olyckan är framme 

Det finns idag ett flertal olika typer av hot som kan påverka och sabotera verksamheten om man inte har rätt typ av skydd. Det kan handla om fysiskt sabotage i form av stöld eller brand, riktade cyberattacker utifrån, men också misstag av egna anställda. Det är därför otroligt viktigt att se till att verksamheten är väl förberedd – innan olyckan väl är framme. 

Två män i ett möte

Intresserad av hur vi kan hjälpa er med Disaster Recovery?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ert företag framåt. 

Två män framför stor bildskärm

Krishantering baserat på  verkliga  hot

Vi hjälper er att bygga upp en genomtänkt krishanteringsprocess och en robust och säker Disaster Recovery-lösning, som uppfyller alla regulatoriska krav och er specifika kravställning på säkerhet och kvalité. Vi ser till att er backup ligger avskilt från originaldatat, både fysiskt och logistiskt. Med fysiskt avstånd menar vi att det inte räcker inte att placera backupdatat i grannhuset, utan minst utanför länet. Logistiskt avstånd betyder att det inte bör placeras på samma nätverk, eftersom många sofistikerade attacker sker med syftet att kryptera data och leta rätt på backupdata.

 

Vi skräddarsyr en lagringslösning som regelbundet speglar ert backade data i ett eller flera led, och de huvudsakliga teknikerna vi använder är CommVault Simpana, SAN snapshots samt VMware-replikering, och vi lagrar på både disk och LTO-band. All nätverkstrafik passerar hårt nedlåsta brandväggar som enbart släpper igenom den trafiken som behövs. Vi ser kort och gott till att verksamhetens mest värdefulla egendom placeras tryggt och säkert.

bottom of page