top of page
Två män som arbetar

Heltäckande IT-lösningar

Ready to run with us? 

Slå oss en signal, så syr vi ihop ett paket som passar ert företag.

08 – 411 49 00

Backup

Vi erbjuder olika typer av backuplösningar åt företag i alla storlekar – från mindre till enterprise. Våra konsulter ser till att er verksamhets viktigaste data förvaras tryggt och säkert, alltid i enlighet med aktuella regelverk, krav- och säkerhetsspecifikationer.

Disaster Recovery

Allt oftare stöter vi på företag med bristfälligt skydd och som står utan en krishanteringsprocess när olyckan är framme. Vi levererar en modern, säker och kundanpassad Disaster Recovery-lösning, som uppfyller alla regulatoriska krav och ger er en hög nivå av trygghet och kvalitet.

Nätverk

Idag finns höga krav för nätverk när det kommer till tillgänglighet, upptid, säkerhet och redundans. Vi har lång erfarenhet av att designa och ansvara för drift av komplexa nät- och kommunikationsplattformar där specialistkompetenser krävs.

Säker arbetsplats

Allt för många attacker sker idag på grund av klienter med för dålig patchning, för höga rättigheter eller för stor applikationsflora. Vi ser till att ert företag har rätt typ av helhetsskydd, så att er verksamhet kan flyta på utan problem.

Datacenter

Med datacenter från oss ni tillgång till en ISO-certifierad, säker, skalbar och redundant molntjänst placerad i Sverige. Vi levererar virtuella servrar, lagring, backup, dedikerad fysisk serverkapacitet, säkerhetsprodukter, dedikerad fiber, med mera.

Drift & säkerhet

Genom att låta oss att sköta driften utav era IT-system som en tjänst kan ni fokusera på er kärnverksamhet. Ni får ökad tillgänglighet genom att vi övervakar era system dygnet runt 24/7, 365 dagar om året från vår NOC.

Molntjänster

Allt fler företag stöter idag på hinder med en traditionell IT-infrastruktur. Vi erbjuder en säker, skalbar och redundant molntjänst för att säkerställa att ni kan arbeta flexibelt och tryggt – oavsett plats. Allt enligt regulatoriska krav inom GDPR, ISO, datalagring inom Sveriges gränser och Finansinspektionen.

Våra fokusområden

Två män i ett möte

Funderar ni på att byta IT-leverantör? 

Vi har stor vana av att ta över kunders befintliga IT-system, och vår erfarenhet gör att det blir en trygg och problemfri flytt för er. Låt oss förbättra er IT-miljö och kundupplevelse!

Run Communications AB

IT – helt  enkelt 

Oavsett branch eller typ av verksamhet så måste man idag ha en välfungerande IT-miljö. För de allra flesta så innebär detta att det helt enkelt bara måste fungera – något som vi är specialister på. Oavsett vilken omfattning eller behovsbild just ert företag har, kan vi fungera som er IT-avdelning där vi ansvarar för allt som krävs vad gäller säkerhet, funktion och drift, för att ni ska kunna arbeta på som vanligt. Utan besvärliga avbrott under arbetstid, osäkra nätverk eller en fallerande backupservice.

kretskort med pil

Paketerade  lösningar  för ert företag

Vi erbjuder flertalet smarta tjänster och funktioner som vi paketerar utefter ert specifika behov. Med ett proaktivt och strategiskt arbetssätt, ser vi till att er IT-miljö stärks både för dagens behov men också inför framtidens utmaningar och krav. Vi ser helt enkelt till att ni får en problemfri vardag, där det mest värdefulla skyddas på bästa möjliga sätt.

bottom of page