top of page

Nyheter

Tack!

Begär uppdatering, korrigering eller radering av uppgifterna. 

Fält markerade med * måste fyllas i.

Radera:

Ändra:

Du har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.

Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Vill du ha information om vilka personuppgifter vi har, vill göra rättelser, radera uppgifter eller ha annan information om hur vi tillämpar Dataskyddsförordningen så skall detta göras skriftligen till dataskyddsombud@run.se

Personuppgiftsansvarig enligt lag är: RUN Communications AB 556646-0688

Läs gärna mer om GDPR på vår tillsynsmyndighet www.datainspektionen.se

bottom of page