Växel: 08 - 411 49 00 | Support: 08 - 403 057 50 info@run.se

RUN Communications

Integritetspolicy

VÅR INTEGRITETSPOLICY

EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR), gäller från och med den 25 maj 2018

Nedan anges hur du som kund och din användarrelation med RUN Communications överensstämmer med GDPR. Vi ber dis att noggrant läsa igenom denna policy för hur vi ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att RUN Communications behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

Som kund hos RUN Communications, som Kontroller:

 • Du förfogar fullständigt över dina uppgifter.
 • Du är ansvarig för hur ditt företag använder tjänsterna och vilket data du väljer att registrera.

RUN Communications AB, som dataprocessor:

 • RUN Communications skall vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna.
 • På din begäran raderar vi ditt företagskonto, tjänster och data.
 • På din begäran tillhandahålla en maskinläsbar fil för export av dina data till ett annat system.
 • Du förfogar fullständigt över dina uppgifter.
 • Du är ansvarig för hur ditt företag använder tjänsterna och vilket data du väljer att registrera.

RUN Communications i rollen som datakontrollant:

 • Kommer inte att behandla eller hantera din information om att vara kund hos RUN Communications AB.
 • Under inga omständigheter kommer information om dig som kund eller ditt lagrat data användas för marknadsföring, profilering eller lämnas ut till tredje part.
 • Ditt namn och e-post samt mobilnummer kan komma att spara av oss i vårt supportsystem om vi behöver komma i kontakt mer er med anledning av ert användande av våra tjänster.
 • Uppgifterna kan när som helst kostnadsfritt rättas eller raderas. Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. RUN Communications sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.
 • I vårt interna system sparar vi kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter i upp till tio (10) år.
 •  

Du har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.

Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Vill du ha information om vilka personuppgifter vi har, vill göra rättelser, radera uppgifter eller ha annan information om hur vi tillämpar Dataskyddsförordningen så skall detta göras skriftligen till dataskyddsombud@run.se

Personuppgiftsansvarig enligt lag är: RUN Communications AB 556646-0688

Läs gärna mer om GDPR på vår tillsynsmyndighet www.datainspektionen.se

Begär uppdatering, korrigering eller radering av uppgifterna.

Fält markerade med * måste fyllas i.