Växel: 08 - 411 49 00 | Support: 08 - 403 057 50 info@run.se

Vår historia

Bolaget startades 2003 av konsulter med gedigen erfarenhet om hur IT kan användas och implementeras i olika verksamheter. Vi har som målsättning att tillsammans med våra kunder komma fram till hur vi skapar de bästa förutsättningarna för en effektiv och stabil IT-miljö. RUN Communications AB erbjuder främst kvalificerade konsulttjänster både för ledningsfunktioner och operativa funktioner. Vi kan samordna era IT-resurser för att göra er verksamhet effektivare och med färre driftstörningar. Vi anstränger oss för att alltid vara tillgängliga när ni behöver nå oss.

Pålitlighet

Att våra kunder och vår omvärld ser oss som ett ärligt och pålitligt företag med marknadens bästa tjänster inom nätverk och kommunikation.

Stabil ekonomi

Att vi har en bra och stabil ekonomi som ger oss självständighet och frihet för att säkerställa en hög konkurrensförmåga.

Trivsel

Att våra medarbetare trivs med sitt arbete och är stolta över företagets rykte och tjänster.

Förbättring och optimering

Att vi hela tiden arbetar för förbättring och optimering för att uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Vår affärsidé

RUN Communications är ett IT-konsultföretag inom nätverk och kommunikationslösningar som använder sin samlade kunskap för att skapa rätt lösningar idag och i framtiden. Genom råd och stöd till våra kunder ska vi se till att leverera rätt kvalitet, tillförlitlighet, tillgänglighet och stabilitet.

RUN COMMUNICATIONS  AB

VÅR INTEGRITETSPOLICY

EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR), gäller från och med den 25 maj 2018

Nedan anges hur du som kund och din användarrelation med RUN Communications överensstämmer med GDPR. Vi ber dis att noggrant läsa igenom denna policy för hur vi ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Datacenter behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

Som kund hos RUN Communications, som Kontroller:

 • Du förfogar fullständigt över dina uppgifter.
 • Du är ansvarig för hur ditt företag använder tjänsterna och vilket data du väljer att registrera.

RUN Communications AB, som dataprocessor:

 • RUN Communications skall vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna.
 • På din begäran raderar vi ditt företagskonto, tjänster och data.
 • På din begäran tillhandahålla en maskinläsbar fil för export av dina data till ett annat system.
 • Du förfogar fullständigt över dina uppgifter.
 • Du är ansvarig för hur ditt företag använder tjänsterna och vilket data du väljer att registrera.

RUN Communications i rollen som datakontrollant:

 • Kommer inte att behandla eller hantera din information om att vara kund hos RUN Communications AB.
 • Under inga omständigheter kommer information om dig som kund eller ditt lagrat data användas för marknadsföring, profilering eller lämnas ut till tredje part.
 • Ditt namn och e-post samt mobilnummer kan komma att spara av oss i vårt supportsystem om vi behöver komma i kontakt mer er med anledning av ert användande av våra tjänster.
 • Uppgifterna kan när som helst kostnadsfritt rättas eller raderas. Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. RUN Communications sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.
 • I vårt interna system sparar vi kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter i upp till tio (10) år.
 •  

RUN – Miljöpolicy

Vår affärsverksamhet bygger på att vi säljer kunskap och tjänster inom infrastruktur och drift. Målet med vårt arbete hos kunder är att effektivisera arbetet och därmed indirekt minska användandet av resurser, såsom exempelvis transporter och pappershantering. Därmed kan vår verksamhet anses utgöra en del i samhällets arbete att minska förbrukningen av produkter och transporter som i sin tur minskar belastningen på vår miljö.

» Vi skall ständigt eftersträva att kommunicera, både när det gäller tal och skrift, i ett miljövänligt elektroniskt format.
» Vi skall ständigt sträva efter att använda elektroniskt kommunikation i första hand framför att använda miljökrävande transportmedel.
» Vi skall ständigt sträva efter att använda de mest miljöriktiga produkterna inom vår administration.
» Vi skall alltid använda oss av en miljöriktig återvinning för slutanvänd elektronik samt pappersprodukter.
» Vi skall uppfylla miljökrav enligt lagar och förordningar.

 

Miljömål för RUN Communications

Vi har valt följande områden som vi kommer att fokusera vårt arbete på.

+

Arbetsresor till och från kontoret

I syfte att bl.a. minska våra resor till och från våra arbetsplatser skall vi möjliggöra att vissa delar av det dagliga arbetet kan utföras från arbetstagarnas hem. Detta gäller bland annat inrapporteringar av tid, åtkomst till nätverksresurser och programmeringsarbeten.

i

Förbrukningsmaterial

Alla våra egna emballage skall vara tillverkat av miljövänligt material. Alla förbrukade papper på kontoren lämnas till returhantering med återvinning. Genom den elektroniska revolutionen arbeta vi med digital information i form av elektronisk post och anslagstavlor på intranät och Internet i stället för trycksaker. All kommunikation mellan företaget och de anställda baseras på elektronisk post.

Energi

För att i möjligaste mån minska energiförbrukningen används idag lågenergilampor där så är möjligt. Kontoret är släckt nattetid samt under helger. För datorer används energibesparande funktioner där så är möjligt. Genom innovativa tekniska lösningar minimeras användandet av onödig mängd kringutrustning.

Tjänsteresor

Vi har för avsikt att minska vårt resande med transportmedel som släpper ut koldioxid i stor omfattning dvs. i första hand flyg, men även biltransporter. Företaget har inte tjänstebilar för sina medarbetar utan subventionerar lokaltrafikens månadskort till de anställda när detta är möjligt.